Καταναλωτικά Προϊόντα

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για συγκέντρωση οφειλών.

Ανοιχτό Δάνειο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 9,75% (ΣΕΠΠΕ: 11,36% - για ποσό €10.000, ετήσια συνδρομή €60 και 12 ισόποσες, ως προς το κεφάλαιο, δόσεις αποπληρωμής) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 •  
  Ελάχιστη Καταβολή

  1,7% επί του χρεωστικού υπολοίπου (ελάχιστο €30).

 •  
  Ετήσια Συνδρομή

  €60.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Aπό €1.500.

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο: 8% (ΣΕΠΠΕ: 9,84% - για ποσό €10.000, έξοδα δανείου €120 και εξόφληση σε 3 έτη) - πλέον εισφ. Ν.128/75, σήμερα 0.6%.

 •  
  Περίοδος Αποπληρωμής

  12 - 108 μήνες.

 •  
  Συχνότητα Αποπληρωμής

  Mηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.