11/08/2015 - Τοποθέτηση Στελέχους

Τοποθέτηση Στελέχους


Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι καθήκοντα επικεφαλής της επιτελικής περιοχής ευθύνης Πίστης και Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας αναλαμβάνει από σήμερα ο κ. Πολύβιος Ονουφρίου.

Ο κ. Ονουφρίου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας εργαστεί επί δεκαέξι χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου (μετέπειτα Τράπεζα Πειραιώς), κατέχοντας μεταξύ άλλων, τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων και Factoring και αυτή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Στο διάστημα 2013 – 2015 ο κ. Ονουφρίου διετέλεσε Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων ενώ πριν εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο, ο κ. Ονουφρίου είχε εργαστεί σε ελεγκτικές εταιρείες στο εξωτερικό.

Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία