Νέο τιμολόγιο για αναλήψεις με τη χρήση χρεωστικών καρτών

Από 22-7-2019, οι χρεώσεις χρεωστικών καρτών στις αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ ΔΙΑΣ και σε ΑΤΜ χωρών Ευρωζώνης,  αλλάζουν.