Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Attica Bank - Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

 

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

  • Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2020.

 Τετάρτη, 05 Μαΐου 2021

  • Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2020.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2021.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2021.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2021.

 Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2021.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2021.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

 

ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα