Ανακοίνωση της 07/07/2015 - Αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της 6ης Ιουλίου 2015

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ (pdf).