Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση της 14/1/2013: Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίασή του στις 10/1/2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έκανε δεκτή την παραίτηση του εκτελεστικού μέλους αυτού, κ. Αργύριου Ζαφειρόπουλου.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Αργύριου Ζαφειρόπουλου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ως αυτό έχει σήμερα με τα υπόλοιπα μέλη του, συνεχίζει τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, ενώ ουδεμία αλλαγή επέρχεται ως προς τη συγκρότησή του σε σώμα, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες εκπροσώπησης που έχει.

Attica Bank

Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα