Συμμετοχή στα ΠΕΠ του Γ΄ΚΠΣ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

H Τράπεζα Αττικής συμμετέχει στη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ' ΚΠΣ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Τουριστικών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Τράπεζα Αττικής θα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία:

  • Ολοκληρωμένη ενημέρωση από ειδική ομάδα στελεχών
  • Άμεση εξέταση των επενδυτικών προτάσεων
  • Κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης με μακροπρόθεσμα δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
  • Δυνατότητα προχρηματοδότησης της αναλογούσας επιδότησης
  • Εξέταση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.