Νέα Επιτόκια Καταθέσεων, Νέες Υψηλές Αποδόσεις

Η Τράπεζα Αττικής από 11/11/2002 αναδιαρθρώνει τα επιτόκια των Καταθέσεών της τα οποία προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ανάλογα με τη μορφή, το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

Τα νέα επιτόκια ανά κατηγορία καταθέσεων, όπως ισχύουν από 11/11/2002 είναι:

Ταμιευτήριο, κλιμακούμενο επιτόκιο:
Από 0,01 έως 300 €0%
Από 300,01 έως 5.000 €1,75%
Από 5.000,01 έως 50.000 €2,00%
Από 50.000,01 έως 100.000 €2,25%
Από 100.000€ και άνω 3,00%
Το επιτόκιο εφαρμόζεται για όλο το ποσό

Προνομιακός Τρεχούμενος Αυξημένου Επιτοκίου:
- Για κατάθεση με μέσο υπόλοιπο 5.000€, επιτόκιο 1,75%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 5.000,01 έως 30.000€, επιτόκιο 2,25%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου από 30.000,01 έως 100.000€, επιτόκιο 2,75%
- Για το τμήμα μέσου υπολοίπου άνω των 100.000€, επιτόκιο 3,50%

Τρεχούμενος: 1%

Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου: έως 3,20%

REPOS: διαπραγματεύσιμο

Προθεσμίας: έως 3,50% διαπραγματεύσιμο

Ειδικοί Λογαριασμοί Προθεσμιακών Καταθέσεων
- EARLY PROFIT, προθεσμίας με προκαταβολή τόκων έως 3,40%
- MONTHLY PROFIT, προθεσμίας με μηνιαία καταβολή τόκων έως 3,40%
- MULTI PROFIT, συνδυασμός 2μηνης και 24μηνης προθεσμιακής κατάθεσης με αποδόσεις έως 6,25% και 3,50% αντίστοιχα
- CHOICE PROFIT, συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης και αμοιβαίων κεφαλαίων, με απόδοση κατάθεσης προθεσμίας έως 11%

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ