Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση

Τον εκλιπόντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. Αναστάσιο Κουμπλή αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μπουζιάκας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε επικείμενη άμεση συνεδρίασή του θα εκλέξει νέο Πρόεδρο αυτού.

Την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Τρύφων Κολλίντζας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπ΄ αριθ. 937 και 938 του 2004 πρακτικά αυτού.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα