Απάντηση σε Δημοσίευμα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ : 210 3366360
fax : 210 3366370

Αθήνα, 26/07/2006

Υπόψη: κ. Α Βογιατζή
Αρ . Πρωτ .: 240/06
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ε. Ρήγα
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε απάντηση της από 25/07/2006 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ. 37187, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Η Διοίκηση της Τράπεζας Αττικής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα σχέδια, εάν υπάρχουν, της Γαλλικής Τράπεζας Caisse d / Epargne αναφορικά με τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ούτε της έχει γνωστοποιηθεί από τους βασικούς μετόχους συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, οτιδήποτε που να συνδέει την Γαλλική Τράπεζα με την Τράπεζα Αττικής.

Με εκτίμηση,
Χρ . Μάραντος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ