Δελτίο Τύπου της 04/08/2006

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της 10ης Ιουλίου 2006, η Τράπεζα Αττικής διευκρινίζει ότι μετά από τα αποτελέσματα του μέχρι σήμερα ελέγχου στο υποκατάστημα Αιγάλεω για ατασθαλίες, η πιθανολογούμενη ζημία εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί το ποσό των οκτώ (8) εκ. ευρώ και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και συνεχίζει τις δικαστικές ενέργειες για την ελαχιστοποίηση της πιθανής ζημίας καθώς και την προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και των μετόχων της. Η Τράπεζα θα προβεί στις αντίστοιχες προβλέψεις μέσα στη φετινή χρήσ.