Ανακοίνωση Αttica Bank: Μεταβολή Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων & Margin Account

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι τα επιτόκια από 05-08-2008 μεταβάλλει τα πιο κάτω αναφερόμενα επιτόκια:

  • ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΒΕΣΔ): 6,60% έναντι του ισχύοντος 6,35%
  • ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ MARGIN ACCOUNT (BEMA): 8,10% έναντι του ισχύοντος 7,95%

(Τα επιτόκια χορηγήσεων προσαυξάνονται με την εισφορά Ν.128/75)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.