Δελτίο Τύπου της 05/08/2009

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009 ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Δ.Σ. του Χ.Α ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.247.000 κοινών ανώνυμων μετοχών της εταιρείας, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης ιδιωτικής τοποθέτησης 454.999 μετοχών με τιμή 2,02 ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα είναι και η τιμή κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ.

Σύμβουλος της εταιρείας η ATTICA BANK, η οποία δραστηριοποιείται ως Πιστοποιημένος Σύμβουλος στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, από την έναρξη λειτουργίας της, παρέχοντας αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η Attica Bank ενήργησε ως Σύμβουλος και για την εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. των εταιρειών MEDITERRA και DOPPLER.

Παράλληλα, η Attica Bank, στηρίζοντας το θεσμό της κεφαλαιαγοράς, συμμετέχει ενεργά σε όλο το φάσμα εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και διαμεσολάβησης για την άντληση κεφαλαίων, την εκτέλεση εργασιών Αναδοχής, διάθεσης υφισταμένων μετοχών εταιριών με Δημόσια Εγγραφή και την είσοδο των μετοχών τους σε Χρηματιστήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ