Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Δελτίο Τύπου της 11/01/2010

Με επιτυχία έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2010 το νέο σύστημα λογισμικού "AroTRON Collections & Recoveries", της Attica Bank.

Η χρήση του συστήματος επιτρέπει τη πλήρη διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργασιών, τόσο στη Λιανική και την Επιχειρηματική Τραπεζική καθώς και στο Leasing και Factoring.

Με την επιτυχή διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση, επιτυγχάνεται η οργάνωση αυτοματοποιημένων ενεργειών, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η ορθολογική διαχείριση των εξασφαλίσεων, η αύξηση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Τράπεζας αναφορικά με την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών, η γενικότερη ροή εργασιών αναφορικά με τη διαχείριση των σχέσεων με τους οφειλέτες και κυρίως η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της συνολικής εικόνας κάθε Πελάτη καθ' όλη την πορεία της σχέσης του με την Τράπεζα.

Η υλοποίηση του έργου έγινε από την Cententia A.E.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα