Διευκρινιστική Aνακοίνωση

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι η επιβληθείσα με το άρθρο 5 του Ν.3845/2010 έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει στο ποσό των 1.572 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Τράπεζα ανέρχεται σε 1.497 χιλ. ευρώ.

Η παραπάνω εισφορά θα οριστικοποιηθεί με την αποστολή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και θα επιβαρύνει το β' τρίμηνο του 2010 σε ενοποιημένη και ατομική βάση αντίστοιχα.