Δελτίο Τύπου της 16/07/2010

Η Attica Bank, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος και την εξομάλυνση των όρων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των επιτοκίων των παρακάτω καταθετικών προϊόντων της:

MULTI PROFIT: Το προϊόν είναι συνδυασμός δύο προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη. Ένα μέρος επενδύεται σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας ενός ή δύο μηνών και το υπόλοιπο σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών. Ανάλογα της επιλογής, προσφέρονται επιτόκια από 3,75% έως 3,80% για τον συνδυασμό μηνιαίας με 3μηνη κατάθεση, ενώ φθάνουν το 3,80% έως 4,50% για συνδυασμό 2μηνης και 12μηνης κατάθεσης

ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1, 2, ή 3 μηνών με επιτόκιο που ανέρχεται έως 4,40%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια.

Τα νέα επιτόκια ισχύουν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010. Αναλυτική ενημέρωση για τις προθεσμιακές καταθέσεις παρέχεται από όλα τα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank.

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα η Attica Bank δια του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου της κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, θα ανακοινώσει τα νέα προϊόντα χορηγήσεων με μειωμένα επιτόκια και αναπτυξιακή στόχευση σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, με στόχο την στήριξη των πελατών της Τράπεζας και της εθνικής οικονομίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ