Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2010

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι υπογράφτηκε η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2010.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.)», συμφώνησαν στους όρους της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας.

Έχοντας λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και την εθνική οικονομία, με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, διευθετούνται βασικά θέματα που αφορούν στο σύνολο του προσωπικού της Attica Bank και προωθούν την εργασιακή ειρήνη και τις καλές σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των εργαζομένων & της Διοίκησης.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Γραφείο Τύπου