Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank επικαιροποίησε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Για να δείτε τους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πατήστε εδώ, ή επισκεφτείτε κάποιο από τα Καταστήματα του δικτύου μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχει η Attica Bank, είναι διαθέσιμη, μέσω του ψηφιακού καναλιού ATTICA DIGITAL, η δυνατότητα online αίτησης έκδοσης Χρεωστικών και Προπληρωμένων καρτών μέσω του e-banking της Attica Bank.
Εύκολα, γρήγορα και από όποιο σημείο βρίσκεστε, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση της Χρεωστικής Κάρτας attica Debit Visa και attica Debit Mastercard, είτε της προπληρωμένης κάρτα attica Prepaid Visa και να την παραλάβετε από όποιο κατάστημα Attica Bank σας εξυπηρετεί.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο καταχώρησης της αίτησης στο digital site της Attica Bank https://digital.atticabank.gr ακολουθώντας τη διαδρομή «e-banking/Οδηγίες Χρήσης για Ιδιώτες/Οδηγίες Χρήσης Attica e-banking» .

 

Η Attica Bank στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, προσφέρει την αναβαθμισμένη υπηρεσία Attica e-Signature (Ηλεκτρονική Υπογραφή εγγράφων), παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να υπογράφουν ηλεκτρονικά σε tablet με τη χρήση ειδικής γραφίδας, τα απαιτούμενα έγγραφα της εκάστοτε διαδικασίας, σε ένα μόνο ηλεκτρονικό αντίγραφο.
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι πολλαπλές εκτυπώσεις και η διαδικασία ολοκληρώνεται ταχύτερα και ευκολότερα.
Τα βασικά πλεονεκτήματα Υπηρεσίας Attica e-Signature, είναι τα παρακάτω:
• Ταχύτητα
• Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη
• Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Attica Bank
Η υπηρεσία Attica e-signature, έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία σε συγκεκριμένες διαδικασίες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στο σύνολο του Δικτύου Καταστημάτων της Attica Bank και σταδιακά θα ενσωματώνεται σε όλο και περισσότερες.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηματικού της πλάνου, η μεταβίβαση, κατόπιν λήψεως της σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της συμμετοχής της (100%) στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία «Attica Wealth Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», στην εταιρεία Ypsilon Capital Ltd έναντι συνολικού τιμήματος 2,35 εκατ. ευρώ.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα