Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση επενδυτών για την ανάληψη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο, με τη συμβολή του Διεθνούς Συμβούλου Rothschild, ο Πρόεδρος της ATTICA BANK επεσήμανε προς τη σημερινή Γ.Σ. των Μετόχων της Τράπεζας τα ακόλουθα:
•    Η συνεργασία με έναν χρηματοπιστωτικό οίκο του βεληνεκούς της PIMCO, που εγκρίθηκε ως προτιμώμενος επενδυτής της ανάληψης της διαχείρισης της δεύτερης τιτλοποίησης  των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων της Τράπεζας, αποτελεί ένα νέο και αποφασιστικό βήμα για την θωράκιση της Τράπεζας και διανοίγει προοπτικές για ευρύτερες στο μέλλον συνέργειες.
•    Με την ολοκλήρωση και της σημερινής Γ.Σ. η Τράπεζα εξασφάλισε το σύνολο των προβλεπομένων κεφαλαίων της, τα οποία συμποσούνται σε € 140 εκ. περίπου μετρητά και € 100 εκ. επιπλέον από την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση ισόποσου ομολογιακού δανείου.
•    Επιτυγχάνεται ο στόχος που είχε θέσει η Τράπεζα για υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας (Core Equity TIER I 15% και Core TIER II 18%).
•    Μειώνονται αποφασιστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας από 37% στο 20% περίπου.

Με τον τρόπο αυτόν η Τράπεζα, απερίσπαστα πλέον, θα επικεντρωθεί στο κύριο έργο της και συγκεκριμένα στην πλήρη ψηφιοποίησή της, στην παροχή υψηλών προδιαγραφών ψηφιοποιημένων υπηρεσιών στους πελάτες της και στους καταθέτες της, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Τέλος, με την μεταβίβαση μέρους των μετοχών του ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας και για την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα ενισχύσει τη τεχνογνωσία και τις πρακτικές που απαιτεί στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Attica Bank εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τις τραγικές ανθρώπινες απώλειες και τις οδυνηρές συνέπειες των κατοίκων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική.

Στην προσπάθεια έμπρακτης στήριξης των πληγέντων, η Attica Bank προτίθεται να λάβει και να υποστηρίξει μέτρα για την ανακούφισή τους, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ανακοίνωσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, όπως η αναστολή καταβολής δόσεων για πιστωτικές κάρτες και δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά κλπ.) για χρονικό διάστημα 6 έως 12 μηνών.

Τα εν λόγω μέτρα θα αφορούν σε πελάτες της Τράπεζας, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα χαρακτηριστούν από τις αρμόδιες αρχές ως πυρόπληκτοι και γενικά ζημιωθέντες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την χρήση των μέτρων παρακαλούνται να απευθυνθούν στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank για λεπτομερείς πληροφορίες και εξατομικευμένες λύσεις.

 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Γραφείο Τύπου

 

 

 

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι ύστερα από κοινό γραπτό αίτημα των μετόχων του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 66,888% και το 11,773% αντίστοιχα του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθμ. 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16,17 και 18 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2018, των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων είχε διακοπεί για σήμερα 18 Ιουλίου 2018, για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 στον ίδιο με σήμερα τόπο, αίθουσα Βικέλα της Attica Bank, Ακαδημίας 54, Αθήνα κατ’ άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Για τη μετ’ αναβολή συνεδρίαση και σύμφωνα με τον άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. με ημερομηνία καταγραφής την 21/07/2018, ήτοι την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι την 22/07/2018, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920

 

 

ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενημέρωση της ATTICA BANK για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών

Με την έναρξη ισχύος του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών.

Με τις διατάξεις του Ν. 4537/2018 καλύπτονται οι στις εξής υπηρεσίες πληρωμών:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις από και σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα,
 • Μεταφορές πίστωσης,
 • Άμεσες χρεώσεις,
 • Συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες),
 • Εμβάσματα,
 • Εντολές εκκίνησης πληρωμών,
 • Πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.

Με τις παραπάνω διατάξεις του Ν. 4537/2018 ενισχύεται η διαφάνεια των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών με τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσων χρησιμοποιούν ή παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες ρυθμίζουν μεταξύ άλλων:

 • το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,
 • τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πληρωμής,
 • τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης λογαριασμού πληρωμών,
 • την ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκοφορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού,
 • τους όρους ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.

Η Attica Bank έχει τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για την αποδοχή των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank. Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης αποδοχής των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας ενημέρωσης, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους.

Για να δείτε τους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πατήστε εδώ.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα