Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

H Unicef, την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιεί τον ετήσιο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης, με βασικό στόχο να μη μείνει κανένα παιδί στην Ελλάδα και στον κόσμο χωρίς την προστασία των εμβολίων.
Ο Τηλεμαραθώνιος Αγάπης πραγματοποιείται από την ΕΡΤ με τη στήριξη πολλών ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα και θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Attica Bank συμμετέχοντας σε αυτήν την σημαντική πρωτοβουλία, τηρεί στην Τράπεζα τον λογαριασμό 069/54799691.
Ο λογαριασμός θα ανακοινώνεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα στοιχεία των δωρητών (ονοματεπώνυμο & διεύθυνση) είναι απαραίτητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(άρθρο 11 και 1 του Ν.2472/1997 και Απόφαση 134/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, (Τ.Κ. 106 72), (στο εξής «Τράπεζα») προέβη σε τιτλοποίηση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου (καταγγελμένων μέχρι την 31-03-2017 και 20 ληξιπρόθεσμων για τα οποία είχαν ληφθεί αποφάσεις καταγγελίας με ημερομηνία 31-03-2017) δανείων της και πιστώσεων κατ’ εφαρμογή του Ν. 3.156/2003 στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «ARTEMIS SECURITISATION S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (στο εξής «SPV S.A.»).

Περισσότερα...

Attica Bank: Συνεργασία με Συνεταιριστικές Τράπεζες


Η Attica Bank, ξεκινάει μια νέα συνεργασία με όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, παρέχοντάς τους υπηρεσίες διαχείρισης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, καθώς είναι  Principal Member στους διεθνείς οργανισμούς Visa και MasterCard.

Επίσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας της με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και κατ’ επέκταση με τους πελάτες τους, η Attica Bank θα τους παρέχει εφεξής υπηρεσίες ενδιάμεσου τηλεπικοινωνιακού κόμβου για τα  δίκτυα  των ATM και POS καθώς και υπηρεσίες διασύνδεσης με τα συστήματα της ΔΙΑΣ και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, στηρίζοντας ουσιαστικά τις εργασίες τους.

 

Γραφείο Τύπου 
Attica Bank

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα