Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ενημέρωση της ATTICA BANK για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών

Με την έναρξη ισχύος του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών.

Με τις διατάξεις του Ν. 4537/2018 καλύπτονται οι στις εξής υπηρεσίες πληρωμών:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις από και σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα,
 • Μεταφορές πίστωσης,
 • Άμεσες χρεώσεις,
 • Συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες),
 • Εμβάσματα,
 • Εντολές εκκίνησης πληρωμών,
 • Πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.

Με τις παραπάνω διατάξεις του Ν. 4537/2018 ενισχύεται η διαφάνεια των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών με τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσων χρησιμοποιούν ή παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες ρυθμίζουν μεταξύ άλλων:

 • το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,
 • τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πληρωμής,
 • τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης λογαριασμού πληρωμών,
 • την ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκοφορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού,
 • τους όρους ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.

Η Attica Bank έχει τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για την αποδοχή των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank. Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης αποδοχής των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας ενημέρωσης, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους.

Για να δείτε τους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πατήστε εδώ.

Η Τράπεζα ενημερώνει ότι χθες, 26/4/2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Εθελούσιας εξόδου του προσωπικού της. Η συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα ανήλθε σε 177 άτομα που αντιστοιχεί σε περίπου 23% του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας.
Το Πρόγραμμα Εθελουσίας εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών που προβλέπει το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου της Attica Bank για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.


ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τοποθέτηση Οικονομικού Διευθυντή.

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι από σήμερα, 15.12.2017, καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer) της Τράπεζας αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης.
Ο κ. Κουτσογιάννης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοχος του IFRS Diploma ACCA. Διαθέτει πολυετή ελεγκτική εμπειρία σε έργα των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζικών ομίλων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και τη διεθνή τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα