Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Με επιτυχία έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2010 το νέο σύστημα λογισμικού "AroTRON Collections & Recoveries", της Attica Bank.

Η χρήση του συστήματος επιτρέπει τη πλήρη διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εργασιών, τόσο στη Λιανική και την Επιχειρηματική Τραπεζική καθώς και στο Leasing και Factoring.

Περισσότερα...

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι υπογράφτηκε χθες Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.)», συμφώνησαν στους όρους της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας σε μια προσπάθεια προώθησης συνθηκών εργασιακής ειρήνης στην Τράπεζα σε μια δύσκολη συγκυρία για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εθνική οικονομία.

Με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, επιτυγχάνεται, βασικά: (1) η αύξηση διαφόρων επιδομάτων και ιδιαίτερα εκείνων που δεν κατέχουν θέση ευθύνης, (2) η βελτίωση των παροχών ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και (3) η υιοθέτηση ενός ευέλικτου συστήματος χορήγησης αδειών για βρεφονηπιακή φροντίδα.

Μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Bank, Κωνσταντίνου Σταμούλη, συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αποφάσισε τα εξής:

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
2. Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην νεκρώσιμο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί το ποσό των 3.000 ευρώ, υπέρ του Ταμείου Υγείας προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του Μηχανογραφικού Κέντρου της Attica Bank σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται, πέραν της Διεύθυνσης Πληροφορικής, η Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων και η Διεύθυνση Διατραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα ολοκληρωμένο Ανεξάρτητο Κέντρο Πληροφορικής της Attica Bank. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο «Αυτόνομου Εφεδρικού Μηχανογραφικού Κέντρου (Disaster Recovery) της Τράπεζας. Στόχος της Διοίκησης της Attica Bank είναι η βελτίωση και η αξιοπιστία των υπηρεσιών της καθώς και η μείωση του λειτουργικού κινδύνου της Τράπεζας, πράγμα που επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση των δύο αυτών σημαντικών έργων.

Περισσότερα...

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009 ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Δ.Σ. του Χ.Α ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.247.000 κοινών ανώνυμων μετοχών της εταιρείας, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης ιδιωτικής τοποθέτησης 454.999 μετοχών με τιμή 2,02 ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα είναι και η τιμή κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ.

Περισσότερα...