Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3340/2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.6. του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α., σε εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση της 21-12-2010) και μετά τις αλλαγές που αυτές επιφέρουν στο Οργανόγραμμα της Τράπεζας, η Attica Bank γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τις παρακάτω τοποθετήσεις διευθυντικών στελεχών:

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων της Τράπεζας κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος και ο γ.γ. του Συλλόγου κ. Εμμανουήλ Πίτσας συναντήθηκαν, με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο με αφορμή τη συμμετοχή των εργαζομένων της Attica Bank στην ενίσχυση του Λογαριασμού Αλληλεγγύης για την Απόσβεση Δημοσίου Χρέους, με το ποσό των 91.325 ευρώ.

Τα ποσό συγκεντρώθηκε από τις οικειοθελείς εισφορές των εργαζομένων της Attica Bank, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης της Διοίκησης της Τράπεζας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης τους.

Περισσότερα...

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι υπογράφτηκε η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2010.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.)», συμφώνησαν στους όρους της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας.

Έχοντας λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και την εθνική οικονομία, με την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, διευθετούνται βασικά θέματα που αφορούν στο σύνολο του προσωπικού της Attica Bank και προωθούν την εργασιακή ειρήνη και τις καλές σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των εργαζομένων & της Διοίκησης.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Γραφείο Τύπου

Η Attica Bank, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος και την εξομάλυνση των όρων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ανακοινώνει την αναπροσαρμογή των επιτοκίων των παρακάτω καταθετικών προϊόντων της:

MULTI PROFIT: Το προϊόν είναι συνδυασμός δύο προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη. Ένα μέρος επενδύεται σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας ενός ή δύο μηνών και το υπόλοιπο σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών. Ανάλογα της επιλογής, προσφέρονται επιτόκια από 3,75% έως 3,80% για τον συνδυασμό μηνιαίας με 3μηνη κατάθεση, ενώ φθάνουν το 3,80% έως 4,50% για συνδυασμό 2μηνης και 12μηνης κατάθεσης

Περισσότερα...

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι η επιβληθείσα με το άρθρο 5 του Ν.3845/2010 έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει στο ποσό των 1.572 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Τράπεζα ανέρχεται σε 1.497 χιλ. ευρώ.

Η παραπάνω εισφορά θα οριστικοποιηθεί με την αποστολή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και θα επιβαρύνει το β' τρίμηνο του 2010 σε ενοποιημένη και ατομική βάση αντίστοιχα.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα