Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής γνωστοποιεί ότι οφειλές δανείων οι οποίες λόγω της απεργίας δεν εξοφλήθηκαν έγκαιρα το χρονικό διάστημα από 07/06/05 έως 30/06/05, δεν θα επιβαρυνθούν με τόκους υπερημερίας εφόσον εξοφληθούν μέχρι και την 12 η Ιουλίου 2005. Για την καλύτερη ενημέρωσή τους οι πελάτες της Τράπεζας Αττικής μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματα της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα.