Αλλαγή τρόπου πληρωμής τέλους Κτηματογράφησης

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ (pdf).