Πληρωμή Λογαριασμών ΔΕΗ μέσω καρτών Attica Bank

Από 31/01/2017 οι κάτοχοι όλων των τύπων καρτών της Attica Bank (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων) μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές των λογαριασμών της ΔΕΗ:
•    μέσω των φυσικών τερματικών – POS που βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΗ,
•    μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ με την υπηρεσία e-POS* (https://epos.dias.com.gr/emerchant/dei-paybill/input.html).

Εξακολουθούν παράλληλα να ισχύουν, τόσο η δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού μέσω του e-banking site της Τράπεζας, όσο και μέσω του δικτύου όλων των καταστημάτων της Attica Bank.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


* Σημειώνεται ότι η πληρωμή μέσω της υπηρεσίας e-Pos δεν υποστηρίζεται μόνο για τους κατόχους Attica Debit Me Visa