Εθελοντικός Κώδικας Συμπεριφοράς

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι από 30/9/2002 εφαρμόζει τον Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς για τα Στεγαστικά Δάνεια, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την υιοθέτηση του κώδικα, η Τράπεζα Αττικής εναρμονίζεται πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσομένους να έχουν διαφανή και πλήρη ενημέρωση, ώστε να επιλέγουν το πλέον κατάλληλο γι αυτούς Στεγαστικό Δάνειο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας.