Ειδικά προϊόντα για μέλη και εργαζομένους σε ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-Ταμείο Ασφάλισης Νομικών

Η Attica Bank δημιούργησε δυο νέα προϊόντα ειδικά για τα μέλη και τους εργαζομένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), στο οποίο ανήκουν τα ταμεία του:

  1. ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων),
  2. ΤΣΑΥ (Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών),
  3. ΤΑΝ (Ταμείο Ασφάλισης Νομικών)

Α) ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΛΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

  • Προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο 11,4% (πλέον νόμιμων εισφορών, Ν.128/75, σήμερα 0,6%)
  • Ποσό χρηματοδότησης από €2.000 - €30.000
  • Διάρκεια αποπληρωμής έως 108 μήνες

Β) ATTICA 3ετές ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΛΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.

  • Προνομιακό επιτόκιο 8,4% (πλέον νόμιμων εισφορών, Ν.128/75, σήμερα 0,6%) σταθερό για τα 3 πρώτα έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο με euribor μηνός πλέον spread 4,5% (πλέον νόμιμων εισφορών, Ν.128/75, σήμερα 0,6%)
  • Ποσό χρηματοδότησης από €5.000 - €30.000
  • Περίοδος χάριτος μέχρι 6 μήνες
  • Διάρκεια αποπληρωμής έως 108 μήνες

Η ασφάλιση ζωής του δανειολήπτη είναι υποχρεωτική, διασφαλίζοντας τον πιστούχο και την οικογένειά του, από περίπτωση π.χ. ολικής ανικανότητας