Αναπροσαρμογή ορισμένων κατηγοριών Επιτοκίων Χορηγήσεων

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι τα επιτόκια ορισμένων κατηγοριών χορηγήσεων από 06/10/2008 διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

  • — To Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων (Π.Ε.Β.Χ.) αυξάνει κατά 0,15% σε 9,15%
  • — Το Ελάχιστο Επιτόκιο Χορηγήσεων για Κεφάλαιο Κίνησης (ΕΕΧ) αυξάνει κατά 0,15% σε 10,60%
  • — Τα επιτόκια των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Χορηγήσεων, Στεγαστικών Δανείων και Καρτών παραμένουν αμετάβλητα.

(Τα επιτόκια χορηγήσεων προσαυξάνονται με την εισφορά Ν.128/75)

Για τους αναλυτικούς όρους των προϊόντων απευθύνεστε στα καταστήματα της Attica Bank.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ