Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Attica Bank: Δέσμη μέτρων για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Attica Bank στη συνεδρίασή της της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2008 αποφάσισε τα παρακάτω μέτρα για τη διευκόλυνση και υποστήριξη των πελατών της, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών:

  1. Διατηρεί τα επιτόκια καταθέσεων αμετάβλητα, παρά τη μείωση των επιτοκίων πολλών κατηγοριών δανείων που προσαρμόζονται αυτόματα στις αντίστοιχες μειώσεις των επιτοκίων αναφοράς ΕΚΤ και Euribor.
  2. Αναστέλλει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού ή κατάσχεσης ακινήτου που αφορά στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ για περίοδο 6 μηνών.
  3. Αναστέλλει την καταβολή του 50% της δόσης για μη τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για ανέργους μέχρι το τέλος του 2009 μετά από έγγραφη αίτηση του δανειολήπτη. Προϋπόθεση η προσκόμιση του σχετικού εγγράφου του ΟΑΕΔ. Δεν παρατείνεται η διάρκεια του δανείου.
  4. Προωθεί τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους.
  5. Συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των επιδοτούμενων και εγγυημένων προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ.
  6. Επιστρέφει τόκους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (2%) σε κατόχους ενήμερων καρτών με εγκεκριμένο όριο κάρτας έως 1.500 ευρώ (ισχύει από 12/12/2008 έως 12/12/2009).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα