Μείωση Επιτοκίων Χορηγήσεων

Η Attica Bank μειώνει από 21/01/2009 τα Βασικά Επιτόκια Χορηγήσεων ενώ αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Ελάχιστο Επιτόκιο Μακροπρόθεσμων Δανείων (ΕΕΔ) κατά 0,70% σε 7,00%.
  • Ελάχιστο Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΕΕΧ) κατά 0,60% σε 10,00%.
  • Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚΠ) κατά 0,50% σε 8,25%.
  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣΔ) κατά 0,60% σε 6,00%.
  • Επιτόκιο Πιστωτικών Καρτών από 17,65% σε 16,65%, καθώς και των Πιστωτικών Καρτών προς μέλη του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) από 11,95% σε 10,95% (οι αλλαγές για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών ισχύουν από 12/02/2009)

Τονίζουμε ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες τα οποία συνδέονται με τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor ή το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν μειωθεί τον τελευταίο μήνα σημαντικά, καθώς αναπροσαρμόζονται αυτόματα ακολουθώντας την πτωτική πορεία των επιτοκίων αυτών.

Υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την ανακούφιση των ιδιωτών, των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και των ζημιών που υπέστησαν μικρές επιχειρήσεις και καταστήματα από τα επεισόδια του Δεκεμβρίου.

Παράλληλα η Attica Bank διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

  • Attica Υπερταμιευτήριο 3,50% και μηνιαία απόδοση των τόκων
  • Attica Όψεως Επιχειρήσεων έως 3,00%
  • Attica Προνομιακός Τρεχούμενος με κλιμακούμενα επιτόκια έως 3,50%
  • Προθεσμιακές καταθέσεις έως 6,20%, ανάλογα ποσού και διάρκειας
  • Attica Early Profit 5.55% για 12 μήνες με προκαταβολή των τόκων

ATTICA BANK Ανώνυμη Tραπεζική Εταιρεία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ