Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Καταθέσεων-Χορηγήσεων

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι τα επιτόκια καταθέσεων και ορισμένων βασικών κατηγοριών χορηγήσεων, από 9/3/2009 διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Απλός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου: από 1,00% έως 2,50%.
Η Τράπεζα εξακολουθεί να προσφέρει το Attica Υπερταμιευτήριο με επιτόκιο 3,00%.
Το Υπερταμιευτήριο προσφέρει τόκους από το πρώτο ευρώ και μηνιαία απόδοση τόκων, η οποία λόγω ανατοκισμού αυξάνει την πραγματική απόδοση του λογαριασμού.
Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.): 1,00%
EARLY PROFIT: 3,75%. Αφορά καταθέσεις προθεσμίας 6 και 12 μηνών με προκαταβολή τόκων, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Το Ελάχιστο Επιτόκιο Δανείων (Ε.Ε.Δ.), το οποίο αφορά δάνεια για επενδύσεις μειώνεται από 7,00% σε 6,50%.
Επίσης, το επιτόκιο των δανείων για μέλη και εργαζόμενους στο ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) μειώνεται από 11,40% σε 9,40%. Σημειώνουμε ότι ο προϊόν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για γιατρούς και φαρμακοποιούς για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, χωρίς εκχώρηση απαιτήσεων έναντι ασφαλιστικών ταμείων.
Η Attica Bank στέκεται πάντοτε αρωγός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετέχοντας ενεργά στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ATTICA BANK
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα