Μείωση Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων

H Attica Bank, σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακοινώνει μείωση στα επιτόκια των στεγαστικών της δανείων.

Τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

- Το σταθερό επιτόκιο για 2 έτη, από 4,00%

- Το προνομιακό σταθερό επιτόκιο για 3 έτη, από 4,25%

- Το σταθερό επιτόκιο για 5 έτη, από 5,85%

(Σημείωση: τα ως άνω επιτόκια προσαυξάνονται με εισφορά 0,12% του νόμου 128/75)

Τα νέα επιτόκια ισχύουν από 01.06.2009

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των καταστημάτων της Attica Bank, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atticabank.gr και στο τηλέφωνο 801-11-00008.

ATTICA BANK
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία