Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθετικών προϊόντων

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι, από 11/05/2010 αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων σε ορισμένα προϊόντα της, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

EARLY PROFIT: επιτόκιο 4,45% για καταθέσεις προθεσμίας 6 μηνών και 4,65% για καταθέσεις προθεσμίας 12 μηνών. Το Early Profit, προσφέρεται με προκαταβολή τόκων, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος

MULTI PROFIT: προϊόν – συνδυασμός δύο προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίες χωρίζονται σε δύο μέρη. Ένα μέρος επενδύεται σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας ενός ή δύο μηνών και το υπόλοιπο σε προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 3, 6, 12 ή 24 μηνών.
Ανάλογα της επιλογής, προσφέρονται επιτόκια από 3,75% έως 4,00% για τον συνδυασμό μηνιαίας με 3μηνη κατάθεση, ενώ φθάνουν το 3,80% έως 4,70% για συνδυασμό 2μηνης και 12μηνης κατάθεσης

ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: επιτόκιο που ανέρχεται έως 4,90%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια. Το προϊόν προσφέρεται για 1, 2, ή 3 μήνες προθεσμιακή κατάθεση.

ATTICA PLUS: 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση με συνολική ετήσια απόδοση που μπορεί να φτάσει έως 4,80%

  • Ελάχιστο ποσό κατάθεσης €20.000
  • Μηνιαία απόδοση των τόκων
  • Εφόσον η κατάθεση διατηρείται για όλο το έτος,
  • Σε περίπτωση διατήρησης της κατάθεσης για 12 μήνες, αποδίδονται δωρεάν οι τόκοι τεσσάρων επιπλέον μηνών και η συνολική ετήσια απόδοση ανέρχεται σε 4,80%

Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολογία 10%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Αναλυτική ενημέρωση για τις προθεσμιακές καταθέσεις παρέχεται από όλα τα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία