Αποκατάσταση βλάβης πληροφοριακού συστήματος

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι η βλάβη λόγω της οποίας το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργικής διαθεσιμότητας, απεκαταστάθη.

Η Attica Bank ευχαριστεί τους πελάτες της για την κατανόησή τους και τους ενημερώνει ότι οι μονάδες του δικτύου της βρίσκονται και πάλι στη διάθεσή τους για την εξυπηρέτηση όλων των συναλλαγών τους.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ