Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ενημέρωση για εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των πληροφοριακών υποδομών της Τράπεζας

Η ATTICA BANK, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσής της, ενημερώνει την πελατεία της ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού πληροφοριακού της συστήματος, οι οποίες εκτελούνται το τελευταίο διάστημα.
Η αναβάθμιση κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της περαιτέρω βελτίωσης της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ανάπτυξης της Τράπεζας σε νέους τομείς.
Οι εργασίες προχωρούν και ολοκληρώνονται με επιτυχία.
Η ATTICA BANK ευχαριστεί τους πελάτες της για την κατανόηση που επέδειξαν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των έργων της αναβάθμισης, η οποία οδήγησε σε προσωρινές δυσλειτουργίες του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Εκμεταλλευόμενη πλήρως τις δυνατότητες της πληροφορικής, η Attica Bank εξακολουθεί να παραμένει πιστή στην βασική αρχή που την χαρακτηρίζει στα ογδόντα πέντε χρόνια της λειτουργίας της, δηλαδή την ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών από ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα