Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Attica ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Attica Bank, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης τραπεζικών λύσεων, δημιούργησε το νέο δάνειο «Attica Οικοενέργεια», μέσω του οποίου οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν στην ταράτσα ή την στέγη του σπιτιού τους ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό εγγυημένο εισόδημα.

Το νέο δάνειο «Attica Οικοενέργεια», εξασφαλίζει κάλυψη έως 100% της αγοράς & εγκατάστασης του εξοπλισμού και προσφέρεται με τους εξής όρους:

  • Χαμηλό επιτόκιο με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ, πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών 0,12%, Ν128/75)
  • Ποσό χρηματοδότησης, που ξεκινά από €5.000 και μπορεί να φτάσει μέχρι €45.000
  • Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 12 έτη
  • Περίοδο χάριτος έως 6 μήνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τα έξοδα διαχείρισης που θα εισπράττονται ανά δάνειο, το ποσό των €50 θα αποδίδεται σε περιβαλλοντικές οργανώσεις ή δράσεις.

Αναλυτική ενημέρωση για το Attica Οικοενέργεια παρέχεται από όλα τα καταστήματα της Attica Bank, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-500900 και 210–3669000.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ