Νέο Δάνειο - Attica ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Attica Bank, στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου για τη ρύθμιση της αλλαγής χρήσης χώρων, σχεδίασε και προσφέρει στους Ιδιώτες ένα νέο δανειακό προϊόν για την τακτοποίηση τυχόν πολεοδομικών παρεμβάσεων.

Το νέο δάνειο «Attica Τακτοποίηση Ακινήτων» προσφέρεται με τους εξής όρους:

  • Μέγιστο ποσό χορήγησης €30.000
  • Επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor μηνός πλέον περιθωρίου από 6% έως 8% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,6%)
  • Διάρκεια αποπληρωμής από 12 έως 120 μήνες

Αναλυτική ενημέρωση για το «Attica Τακτοποίηση Ακινήτων», παρέχεται από όλα τα καταστήματα της Attica Bank, το www.atticabank.gr καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-00008 και 210–3669000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ