Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι, από 21 Απριλίου 2003, λειτουργεί το νέο της κατάστημα στο Ρέθυμνο. Το κατάστημα Ρεθύμνου, το οποίο αποτελεί το 54ο κατάστημα της Τράπεζας, προσφέρει στην πελατεία του το σύνολο των Τραπεζικών εργασιών.

Η διεύθυνση του καταστήματος είναι:

Λεωφόρος Κουντουριώτη 127, Τ.Κ. 74100
Τηλέφωνα: 28310 -21660, 28310-21670
Fax: 28310-27434

Η Τράπεζα Αττικής εμπλουτίζει το καταθετικό προϊόν της, MULTI PROFIT, με δύο ακόμη εναλλακτικές λύσεις, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στους καταθέτες που επιθυμούν υψηλά επιτόκια και γρήγορη ρευστοποίηση μέρους του ποσού της κατάθεσής τους. Οι νέες εναλλακτικές λύσεις του MULTI PROFIT είναι:

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής από 11/11/2002 αναδιαρθρώνει τα επιτόκια των Καταθέσεών της τα οποία προσφέρουν υψηλές αποδόσεις ανάλογα με τη μορφή, το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης.

Περισσότερα...

H Τράπεζα Αττικής συμμετέχει στη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Γ' ΚΠΣ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Τουριστικών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η Τράπεζα Αττικής θα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία:

  • Ολοκληρωμένη ενημέρωση από ειδική ομάδα στελεχών
  • Άμεση εξέταση των επενδυτικών προτάσεων
  • Κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης με μακροπρόθεσμα δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
  • Δυνατότητα προχρηματοδότησης της αναλογούσας επιδότησης
  • Εξέταση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική λειτουργία της επένδυσης.

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι από 30/9/2002 εφαρμόζει τον Εθελοντικό Κώδικα Συμπεριφοράς για τα Στεγαστικά Δάνεια, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με την υιοθέτηση του κώδικα, η Τράπεζα Αττικής εναρμονίζεται πλήρως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσομένους να έχουν διαφανή και πλήρη ενημέρωση, ώστε να επιλέγουν το πλέον κατάλληλο γι αυτούς Στεγαστικό Δάνειο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα