Ανακοίνωση της 14/01/2016 - Εισαγωγή Μετοχών της Attica Bank από Α.Μ.Κ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετοχών

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.