Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

27/01/2016 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- ότι:


•    Στις  27/1/2016, ο κ. Βασίλειος Μάρκος, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Bancassurance Agency, προέβη σε αγορά 5.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας, συνολικής αξίας 716,82 ευρώ.

•    Στις 26/1/2016, ο κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής της Τράπεζας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών μετοχών της Τράπεζας,  συνολικής αξίας 1.490 ευρώ.

                                           

                                           ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα