Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση της 15/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 15.2.2016

Γνωστοποίηση  διορισμού ειδικού διαπραγματευτή.

 Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 19.1.2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α η οποία αφορούσε την έναρξη από 22.1.2016 της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων στο Χ.Α μετοχών της Εκδότριας από την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, έχει συνάψει την 9.2.2016 με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α, σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ  με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. 

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα