Ανακοίνωση της 04/03/2016

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι, όσα αναφέρονται σε συγκεκριμένο ιστότοπο και αναπαράγονται για δήθεν παράνομες σχέσεις στελεχών της με τους συλληφθέντες για εκβίαση δημοσιογράφους είναι παντελώς ανυπόστατα.

Ειδικότερα η συνεργασία της Τράπεζας με τον προσωρινά κρατούμενο δημοσιογράφο Παναγιώτη Μουσσά περιοριζόταν αυστηρά σε όσα είχαν συμφωνηθεί στη διετή έγγραφη σύμβαση συνεργασίας που είχε αυτός υπογράψει με τον προηγούμενο (έως 20.02.2015) Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Γκίκα Μάναλη και οι αποδοχές του ήταν όσες και μόνο είχαν συμφωνηθεί στην έγγραφη αυτή σύμβαση. Η Σύμβαση αυτή έληξε την 19.02.2016 και δεν ανανεώθηκε. Έκτοτε ο δημοσιογράφος αυτός δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την Τράπεζα.

Η Τράπεζα, τις όποιες διαφημιστικές της καμπάνιες τις διενεργεί μέσω της Υπηρεσίας της Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, η δε δαπάνη εγκρίνεται κάθε φορά από Πενταμελή Επιτροπή. Όπως είναι λογικό και συμβαίνει και σε όλες τις λοιπές Τράπεζες, οι δαπάνες για διαφήμιση  εμφανίζονται αυξημένες κατά την περίοδο της ανακεφαλαιοποίησής τους,  για λόγους  προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων, όπως και στην περίπτωση αυτή, η συνολική δαπάνη της Attica Bank υπήρξε σημαντικά μικρότερη εκείνης του ανταγωνισμού.

Για λόγους πλήρους διαφάνειας και διαύγειας, η Διοίκηση της Attica Bank αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τα ποσά των δαπανών που διενεργήθηκαν προς ΜΜΕ και διαδικτυακούς ιστότοπους χωριστά κατά τα έτη 2014 και 2015 (που ήταν έτος ανακεφαλαιοποίησης για την Τράπεζα) και τα οποία ανήλθαν ως ακολούθως:

Έτος

Έντυπος Τύπος

Internet

Τηλεόραση

Ραδιόφωνο

Λοιπές δαπάνες υποστήριξης διαφημιστικής προβολής

Σύνολο

2014

972.492,15

583.705,40

0,00

4.140,06

234.070,24

1.794.407,85

2015*

482.376,59

443.095,00

0,00

0,00

105.918,46

1.031.390,05

Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2015

928.879,34

487.815,00

591.399,69

0,00

18.905,10

2.026.999,13

   

* Σημείωση:

Ποσό δαπανών 294 χιλ. ευρώ, αφορά τιμολόγια της προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίσθηκε τον μήνα Δεκέμβριο 2014. Το ποσό της αξίας των τιμολογίων καταχωρήθηκε ως πρόβλεψη το έτος 2014 και επιβάρυνε τα αποτελέσματα του έτους 2014, δεδομένου ότι αφορούσε την ΑΜΚ που είχε αποφασισθεί το έτος 2014. Η έκδοση όμως των τιμολογίων έγινε κατά τους πρώτους μήνες του 2015 και ως εκ τούτου στις καταστάσεις των διαφημιστικών δαπανών αναφέρονται ως δαπάνες του έτους 2015.

 


Επιπρόσθετα, η Διοίκηση δηλώνει ότι θα προβεί σε όποια δημοσιοποίηση δαπάνης απαιτηθεί, μέχρι και το επίπεδο του τελικού αποδέκτη, αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση.