Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2016, συγκροτήθηκε σε Σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε Σώμα έχει ως εξής:

1.    κα. Άννα Πουσκούρη-Reiche του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
2.    κ. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
3.    κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4.    κ. Δημήτριος Βογανάτσης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος.
5.    κ. Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
6.    κ. Αθανάσιος Πρέσβελος του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7.    κ. Ηλίας Περτζινίδης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8.    κ. Αντώνιος Πρωτονοτάριος του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9.    κ. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10.    κ. Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
11.    κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκινού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
12.    κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος.
13.    κ. Στυλιανός Πλιάκης του Ηρακλή, μη εκτελεστικό μέλος.
14.    κ. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.
15.    κ. Δημήτρης Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
16.    κα. Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου του Στυλιανού, πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μετά τη λήξη της, παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση.

                                      Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα