Τοποθέτηση Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

H Attica Bank ανακοινώνει την τοποθέτηση του κ. Ευάγγελου Ρίζου στη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας. Ο κ. Ρίζος διαθέτει 17ετή τραπεζική εμπειρία, κατέχοντας θέσεις ευθύνης στις μονάδες οικονομικών υπηρεσιών της Τράπεζας από το 2008.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία