Παρουσίαση της Τράπεζας στο Σ.Μ.Ε.Χ.Α.

Το δημιουργικό παρόν και οι θετικές προοπτικές της Τράπεζας, αποτέλεσαν τον κεντρικό κορμό της παρουσίασης της Τράπεζας Αττικής προς τα Μέλη του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (Σ.Μ.Ε.Χ.Α.), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2003.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική - αυτόνομη πορεία ανάπτυξης την οποία ακολουθεί η Τράπεζα και η οποία αντανακλά στη σημαντική αύξηση των μεγεθών και των αποτελεσμάτων της.

Η Τράπεζα Αττικής το 9μηνο 2003 εμφανίζει καθαρά ενοποιημένα κέρδη 18.965 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 80,7% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2002, αύξηση η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των εσόδων όσο και στη συγκράτηση της αύξησης των εξόδων. Σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων της Τράπεζας κατά 36,9% και των καταθέσεων και Repos κατά 8,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002.

Παράλληλα με την αύξηση των μεγεθών η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, με σύγχρονα συστήματα πιστωτικής αξιολόγησης και διαβάθμισης.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης:

  • Λειτούργησαν 3 νέα καταστήματα στο Ρέθυμνο, στην Κοζάνη και στην οδό Αχαρνών - Αθήνα, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσουν επίσης 3 νέα καταστήματα στη Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στην οδό Ακαδημίας - Αθήνα.
  • Ιδρύθηκε η ATTICA VENTURES, Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Factoring και αποφασίστηκε η ίδρυση Ασφαλιστικού Πρακτορείου.
  • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των βασικών Modules του νέου πελατοκεντρικού συστήματος πληροφορικής της Τράπεζας.
  • Αναδιαρθρώθηκαν βασικές διευθύνσεις της Τράπεζας, όπως η Καταναλωτική και η Στεγαστική Πίστη για μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης έκλεισε με τις προοπτικές της Τράπεζας και έθεσε ως άμεσους στόχους:

  • Την περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων, παράλληλα με τη δημιουργία νέων δικτύων διάθεσης προϊόντων.
  • Την πλήρη αξιοποίηση πελατοκεντρικών τεχνολογιών και συστημάτων.
  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε target group ξεχωριστά.
  • Την περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου του κόστους.
  • Την αύξηση των συνεργιών της Τράπεζας με τις εταιρίες του Ομίλου καθώς και τη διεύρυνση του Ομίλου με τη δραστηριοποίηση στο Real Estate και στο Leasing αυτοκινήτων.