Αύξηση Μεγεθών και Αποτελεσμάτων το α΄ Τρίμηνο 2004

Η συνέχιση της σημαντικής αύξησης των μεγεθών και των αποτελεσμάτων χαρακτήρισαν την πορεία της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 3μηνο 2004.

1) Αποτελέσματα

  • Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, προ φόρων και μετά την αναλογία μετόχων μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 36% και διαμορφώθηκαν σε 8.518,3 χιλ. ευρώ. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται τόσο στην αύξηση των κερδών της Τράπεζας όσο και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιριών της.
  • Τα κέρδη της Τράπεζας, προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 8.256 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 30,2% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2003.

2) Χορηγήσεις
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.585.523 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 32,5% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2003.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των στεγαστικών δανείων, κατά 51,5%, ενώ η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 28%.

3) Καταθέσεις
Οι Καταθέσεις και τα Repos της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.791.633 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 20,5% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου 2003.
Ιδιαίτερη αύξηση εμφανίζουν οι Προθεσμιακές Καταθέσεις, κατά 31%, λόγω των ιδιαίτερα ελκυστικών προϊόντων που διαθέτει η Τράπεζα.

4) Προοπτικές
Η Τράπεζα συνέχισε τη θετική της πορεία και κατά το α’ 3μηνο 2004.
Σημειώνουμε ότι κατά το α' 3μήνο 2004:

  • Λειτούργησαν τρία νέα Καταστήματα της Τράπεζας, στη Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στην Αθήνα (Ακαδημίας 54).
  • Ενεργοποιήθηκε η ειδική Μονάδα Παροχής Επιχειρηματικών Πιστώσεων (Factoring).
  • Δραστηριοποιήθηκε η Attica Ventures με τη δημιουργία ενός νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με το διακριτικό τίτλο ZAITECH FUND. Στο ZAITECH FUND συμμετέχουν η Τράπεζα Αττικής με 15 εκατ. ευρώ και το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) επίσης με 15 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα συνεχίστηκε η προσπάθεια της Τράπεζας για εκσυγχρονισμό των λειτουργικών και μηχανογραφικών συστημάτων της και την ενεργοποίηση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου των ενδεχόμενων κινδύνων.