Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/06/2004

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» της Αίγλης Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Αττικής. Κατά την ομιλία του προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κύριος Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα και στην αύξηση των μεγεθών της τράπεζας στη χρήση του 2003, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της Τράπεζας κατά την τρέχουσα χρήση.

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης (προ φόρου εισοδήματος) ανήλθαν σε 27,1 εκ. ευρώ έναντι 17,3 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 56,6%) και μετά την αναλογία μετοχών μειοψηφίας σε 26,6 εκ. ευρώ έναντι 17,5 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 52,3%).
Το θετικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στην σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, στην κερδοφορία της ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING και ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ και ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 • Τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 26,2 εκ. ευρώ έναντι 18,0 εκ. ευρώ πέρυσι, εμφανίζοντας αύξηση 45,6%
 • Οι καθαροί τόκοι αυξήθηκαν κατά 19%
 • Οι καθαρές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 26,2%
 • Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 14,5%
 • Η Τράπεζα κατά τη χρήση 2003 πραγματοποίησε προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 15,8 εκ. ευρώ. Οι επισφαλείς απαιτήσεις που διεγράφησαν κατά το 2003 ανέρχονται σε 3,8 εκ. ευρώ. Έτσι οι σωρευμένες απαιτήσεις της Τράπεζας για το 2003 διαμορφώθηκαν σε 38,0 εκ. ευρώ και καλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Το διανεμούμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,10€ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση με μέση τιμή 30 ημερών, 2,54%)

3. ΜΕΓΕΘΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
3.1. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1.484,2 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 36% έναντι του 2002.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση κατά 51,9% στην Στεγαστική Πίστη ενώ η αύξηση στην Καταναλωτική Πίστη ήταν 32,9%.
3.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Το σύνολο των Καταθέσεων και Repos της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 23,5% και διαμορφώθηκε στα 1.100 εκ. ευρώ έναντι 1.376,1 εκ. ευρώ το 2002.

4. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ 2004 - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η θετική πορεία της Τράπεζας συνεχίζεται και το 2004 όπως καταδεικνύεται από:

 • Τη θετική εξέλιξη των μεγεθών κατά το πρώτο 3μηνο
 • Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Factoring
 • Την προσθήκη στο δίκτυο της, τριών νέων καταστημάτων στη Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στην Αθήνα (Ακαδημίας 54)
 • Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου πελατοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος της
 • H προσπάθεια ανάπτυξης της Τράπεζας και του ομίλου της θα συνεχιστεί με:
 • Τη λειτουργία εταιρείας πρακτόρευσης ασφαλιστικών εργασιών
 • Την ίδρυση εταιρίας Real Estate
 • Την επέκταση του δικτύου των καταστημάτων και ATMs καθώς και τη χρήση εναλλακτικών δικτύων διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναλογική συγκράτηση των δαπανών, στην ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών στην τραπεζική ιδιωτών και στην προώθηση ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ και σε άλλα Ταμεία, όπως το ΤΣΑΥ.
Παράλληλα, θα ενταθούν οι ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση των μεθόδων μέτρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων με τη μελέτη εγκατάστασης συστημάτων credit scoring, για τους ιδιώτες, και rating των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων.

Τελειώνοντας, ο κύριος Σταμούλης ανέφερε ότι η Τράπεζα Αττικής έχει μέλλον και προοπτικές και ευχήθηκε στη νέα διοίκησή της να πιστέψει στις δυνατότητες της Τράπεζας και του Ομίλου της, να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης και να πετύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ