Ομιλία νέου Προέδρου της Τράπεζας Αττικής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 17/06/2004, ο νέος Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής κ. Αναστάσιος Κουμπλής αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.

Ο κ. Κουμπλής επισήμανε ότι θα υπάρξει συνέχεια στη Διοίκηση με άμεσους στόχους την ανάπτυξη του Δικτύου στα 90 καταστήματα, καθώς και την υλοποίηση εναλλακτικών δικτύων προώθησης των εργασιών της Τράπεζας, την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την αύξηση των μεγεθών με τον εμπλουτισμό των καταθετικών κυρίως προϊόντων.

Τόνισε, επίσης, ότι θα επιταχυνθεί το πρόγραμμα λειτουργικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις που εστιάζουν στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση της αποδοτικότητας της Τράπεζας.
Οι άμεσες προτεραιότητες αφορούν:

  • Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του νέου πληροφοριακού συστήματος της Τράπεζας GLOBUS, το οποίο αναμένεται να στηρίξει τις εργασίες της Τράπεζας και να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.
  • Τη δραστηριοποίηση στον τομέα του Real Estate με την ίδρυση μιας ή περισσοτέρων θυγατρικών εταιριών στο πλαίσιο την ενίσχυσης της συνεργασίας με τον κλάδο των μηχανικών, καθώς την λειτουργία εταιρείας πρακτόρευσης ασφαλιστικών εργασιών.

Ο κ. Κουμπλής τόνισε ότι Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναλογική συγκράτηση των δαπανών, στην ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών στην τραπεζική ιδιωτών και στην προώθηση ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ και σε άλλα Ταμεία, όπως το ΤΣΑΥ. Παράλληλα θα ενταθούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των μεθόδων μέτρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων.