Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τρ. Κολλίντζα στην Καθημερινή

Στόχος της Tράπεζας Αττικής ο διπλασιασμός των μεριδίων.
Σημαντικές ανακατατάξεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο αναμένει ο διευθύνων σύμβουλος καθηγητής κ. Τρύφων Κολλίντζας.

του Γιάννη Παπαδογιαννη

Τα σχέδια για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της Τράπεζας Αττικής παρουσιάζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας καθηγητής κ. Τρύφων Κολλίντζας. Σύμφωνα με τον κ. Κολλίντζα η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και η αναδιοργάνωση του ομίλου αποτελούν κινήσεις καθοριστικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της τράπεζας και την ισχυροποίηση της θέσης της έναντι του ανταγωνισμού. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής τονίζει ότι η τράπεζα μπορεί να συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της αυτόνομα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την πιθανότητα μελλοντικά να ενταχθεί σε κάποιον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο. Βασικός στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ο διπλασιασμός των μεριδίων της τράπεζας την επόμενη τετραετία. Ο κ. Κολλίντζας πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια θα σημειωθούν σημαντικές ανακατατάξεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο εκτιμώντας ότι είναι πιθανό να δούμε νέες κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. Σε ό,τι αφορά το ακανθώδες πρόβλημα του Aσφαλιστικού ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες ενιαίας λύσης, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις τα συμφέροντα της κάθε τράπεζας είναι διαφορετικά. Τονίζει ότι η τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτοδύναμα το Aσφαλιστικό, καθώς διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενώ ήδη εξετάζεται η αξιοποίηση εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης.

- Ποιες είναι οι ενέργειες της νέας διοίκησης για την εξυγίανση και την ισχυροποίηση της τράπεζας;
- Η Τράπεζα Αττικής τα τελευταία χρόνια, παρ' όλο τη σχετικά καλή πορεία της, είχε παραμείνει προσκολλημένη σε παλαιές δομές και λειτουργούσε με τρόπο και διαδικασίες που δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη τράπεζα. Ο ανταγωνισμός στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε, θα έλεγα, σε εντυπωσιακό βαθμό. Eχοντας χάσει πολύτιμο χρόνο πρέπει σήμερα να «τρέξουμε» να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και αν μπορούμε να βγούμε μπροστά. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, η προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών, η εσωτερική αναδιοργάνωση της Τράπεζας και η αναδιοργάνωση σε επίπεδο Ομίλου αποτελούν κινήσεις καθοριστικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της τράπεζας και την ισχυροποίηση της θέσης της έναντι του ανταγωνισμού. Eτσι, η διαδικασία της εξυγίανσης στηρίχτηκε σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Προχωρούμε στην ενίσχυση του στελεχικού μας δυναμικού με την πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών.

Παράλληλα αλλάξαμε τις εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις επιμέρους διευθύνσεις. Επίσης, προχωρούμε στην υιοθέτηση μηχανισμών κινήτρων σύνδεσης των αμοιβών με την παραγωγικότητα. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την αναδιοργάνωση με στόχο να γίνουμε περισσότερο πελατοκεντρική και ευέλικτη τράπεζα. Μια από τις πρώτες ενέργειές μας ήταν η απλοποίηση διαφόρων τραπεζικών διαδικασιών και η δημιουργία μηχανισμών για την ταχύτερη επικοινωνία του δικτύου με την κεντρική διοίκηση. Ο τρίτος άξονας που αφορά επίσης την αναδιοργάνωση της τράπεζας έχει να κάνει με την εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής, όπως είναι η ολοκλήρωση της μετάπτωσης στο Globus, e-banking, προγράμματα CRM, προγράμματα ασφάλειας και προγράμματα καλύτερης παρακολούθησης των καθυστερημένων δανείων και των εμπλοκών. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας αλλάζει άρδην τα δεδομένα, πολλαπλασιάζοντας τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Ο τέταρτος άξονας αφορά την αναδιοργάνωση σε επίπεδο Ομίλου.

Κεντρικοποιούνται οι μηχανισμοί λήψης των αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων της τράπεζας και των πελατών της. Eτσι υλοποιούμε τη μετατροπή της επενδυτικής εταιρείας του Ομίλου σε αμοιβαίο κεφάλαιο, την πώληση της Χρηματιστηριακής και τη δημιουργία τμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσα στην Τράπεζα, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

- Σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας ποια είναι η κατάσταση;
- Από πλευράς παρακολούθησης η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση της μετάπτωσης Globus, η οποία μάς δίδει πλέον την ευκαιρία να παρακολουθούμε τα πάντα σε ό,τι αφορά τα δάνεια. Το πρόγραμμα είναι στο τελικό στάδιο υλοποίησης και μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί. Σε ό,τι αφορά το αποκαλούμενο credit scoring τόσο στα καταναλωτικά όσο και στα επιχειρηματικά δάνεια είμαστε στη διαδικασία υιοθέτησης αντίστοιχων προγραμμάτων. Τέλος, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των εμπλοκών κεντρικοποιήσαμε πλήρως το σύστημα.

Παράλληλα με την τεχνολογική θωράκιση της Τράπεζας προχωρήσαμε και στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, κίνηση που εντάσσεται στην πολιτική της νέας διοίκησης για πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, τόσο εν όψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας, που μίλησα παραπάνω.

- Ποια είναι τα σχέδια για το νέο έτος; Πού θα δοθεί το κύριο βάρος;
- Το νέο έτος έμφαση θα δοθεί στη συνέχεια της διαδικασίας εξυγίανσης και στο σκέλος της ανάπτυξης της τράπεζας. Η τραπεζική λιανική, τόσον από πλευράς ποσότητας όσο και της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών μας είναι άμεση προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η ενίσχυση των δεσμών μας με ειδικές κατηγορίες πελατών και η ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων είναι ορισμένες από τις προτεραιότητές αυτές. Βέβαια, οι ενέργειες και οι νέες κινήσεις θα γίνουν σταδιακά. Θέλουμε πρώτα να δούμε τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης που ήδη έχουμε πραγματοποιήσει και κατόπιν να πραγματοποιήσουμε τα επόμενα βήματα. Η δημιουργία εταιρειών Leasing ειδικού σκοπού, η διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού μέσω του δικτύου μας, καθώς και προϊόντων σταθερής απόδοσης και σε συνεργασία με άλλες τράπεζες, η επέκτασή μας σε νέους τομείς όπως η εκμετάλλευση ακινήτων μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Τράπεζας πάντως πρέπει να τονιστεί ότι σε ένα σημαντικό βαθμό καθορίζεται και από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία.

Οπωσδήποτε μας απασχολεί η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά μάς απασχολούν και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και τον ρόλο που μπορεί να παίξει το τραπεζικό σύστημα σε αυτές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ο προϋπολογισμός και το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας, αντικατοπτρίζουν, τόσο την οικονομική συγκυρία όσο και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

- Στρατηγικά πώς βλέπεται το μέλλον της Tράπεζας; Θεωρείτε καλύτερη την αυτόνομη πορεία ή την ενσωμάτωση σε έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο;
- Και τα δύο θα μπορούσαν να γίνουν. Το βέβαιο είναι ότι η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει αυτοδύναμη. Το επιχειρηματικό μας σχέδιο στοχεύει την επόμενη τετραετία στο να διπλασιάσουμε τα μερίδια της Τράπεζας, τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια. Ισχυρό όπλο μας είναι οι σχέσεις μας με ειδικές ομάδες επιχειρηματικής δραστηριότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Γενικά θα έλεγα ότι χτίζουμε στα σημεία όπου πιστεύουμε ότι πλεονεκτούμε έχοντας την πεποίθηση ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε αυτόνομα.

- Τι θα ξεχωρίζατε ως κύρια πλεονεκτήματα και τι είναι αυτό που σας προβληματίζει στην τράπεζα;
- Το πλέον προφανές πλεονέκτημά μας είναι οι σχέσεις με τους μηχανικούς και το ΤΣΜΕΔΕ. Εκεί που κάπως υστερούμε είναι η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας στη διαχείριση των κεφαλαίων και των χρηματοοικονομικών προϊόντων και στην εκμετάλλευση σταυροειδών δικτύων πωλήσεων. Αλλά όπως προανέφερα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

- Τι γίνεται με το Aσφαλιστικό;
- Το θέμα οπωσδήποτε μας απασχολεί έντονα, όπως φυσικά και το προσωπικό μας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθώς και εν όψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα.

- Πόσο πιθανή θεωρείτε την ενιαία λύση του προβλήματος για όλες τις τράπεζες;
- Αυτό θα ήταν το ευκταίο, ωστόσο το εγχείρημα ενιαίας λύσης του ασφαλιστικού προβλήματος των τραπεζών αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Είναι γεγονός ότι η κάθε τράπεζα αντιμετωπίζει διαφορετικής υφής προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις των επιμέρους τραπεζών είναι διαμετρικά αντίθετες. Γεγονός που δεν με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο για τις δυνατότητες εξεύρεσης ενιαίας λύσης.

- Σε περίπτωση που τελικά η κάθε τράπεζα προχωρήσει στην αυτόνομη λύση του Aσφαλιστικού η Τράπεζα Αττικής είναι κεφαλαιακά ισχυρή για να το αντιμετωπίσει;
- Το ασφαλιστικό πρόβλημα για μας δεν φαίνεται να είναι τόσο μεγάλο όσο σε άλλες τράπεζες. Σήμερα έχουμε την κεφαλαιακή δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε δίχως δυσάρεστες περιπλοκές ενώ, στο πλαίσιο μιας συναινετικής λύσης με το προσωπικό, εξετάζουμε και την αξιοποίηση εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησής του.

Eντονος - σκληρός ανταγωνισμός, θα επιβιώσουν οι αποτελεσματικοί.

- Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι το 2005 θα είναι έτος ανακατατάξεων στον τραπεζικό κλάδο. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι μικρές τράπεζες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταγωνιστούν τις μεγάλες και προβλέπουν κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη;
- Σε κάποιο βαθμό ναι, συμφωνώ με τη διαπίστωση. Σίγουρα ο ανταγωνισμός είναι εντεινόμενος γεγονός που δυσκολεύει τα πράγματα και την «καθημερινότητα» για τις τράπεζες, ειδικά τις μικρότερου μεγέθους. Στο πλαίσιο αυτό είναι πιθανόν τα επόμενα χρόνια να σημειωθούν εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο στη χώρα μας με την ισχυροποίηση κάποιων ομίλων ή τη δημιουργία νέων. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο γίνεται τόσο έντονος και σκληρός που στο τέλος θα επιβιώσουν μόνο οι πιο αποτελεσματικοί. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι διεργασίες αυτές απαιτούν κάποιο σοβαρό χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το τραπεζικό μέλλον στην Ελλάδα δεν αφορά μόνον τις μεγάλου μεγέθους τράπεζες. Και στην Ελλάδα, όπως παντού στον κόσμο, υπάρχει χώρος και για μικρότερου μεγέθους τράπεζες. Δείτε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, όπου δίπλα σε τραπεζικούς κολοσσούς υπάρχουν μεσαίες αλλά και πολύ μικρές τράπεζες. Η εξειδίκευση, είτε ποιοτική είτε γεωγραφική, στη στόχευση των τελευταίων είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα