Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26/10/2005 απέκτησε με αγορά από την εταιρία Αττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Α.Ε. 1.682 μετοχές της Αττική Α.Ε.Δ.Α.Κ. αντί τιμήματος 19.729,86 ΕΥΡΩ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. κατέχει το 51,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της Αττική Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα